Från dröm till verklighet

Genom åren har många nya idéer uppstått – och vissa projekt har tagit lång tid.

Ibland kan tiden vara avgörande. Under arbetets gång föds nya idéer och vi hinner tänka efter under arbetets gång.

2020

Årens om har gått….