Vad är en ”vardagscyklist”?

Vi har valt att dela in våra paket i två olika längder på dagsetapper, där vi räknar ca 3 mil per dag för det vi kallar ”vardagscyklisten”, och ca 6 mil för den mer vältränade.

Oftast är det boendefrågan som styr om en dagsetapp blir lite längre eller lite kortare, för vi är kräsna när vi letar boenden. Bara det bästa är gott nog för våra cyklister, och på vissa sträckor är det relativt långt mellan de olika boendealternativen.

  • Dellensjöarna runt på 3 cykeldagar

  • Dellensjöarna runt på 5 eller 6 cykeldagar

  • Stråsjöleden – enkel väg – ca 3 cykeldagar

  • Kulturhistorisk endagars cykeltur