VAD SOM GÄLLER VID BETALNING

Betalningsvillkor

Boende och tjänster betalas på plats, kontant, swish eller med kort.
Vid vissa tillfällen begär vi dock förskottsbetalning.
Vi faktuerar gärna för boende och tjänster, om detta överenskommits vid bokningstillfället. Vi längre tids boende faktureras varje vecka.
Fakturan ska vara betald inom 10 dagar från fakturadatum.
Vid försenad betalnig debiteras dröjsmålsränta med 16 %.
För faktuering tar vi en avgift på 150 SEK